MENU

小传

• September 12, 2019 • 分享,心情,随笔,生活阅读设置

辛巳蛇年,阴历五月十一,有一Z姓女子,生于蜀地某县,名xx,现年十八,现求学于绵阳。吾非家中独女,于我前有一姊,名xx,长一岁之于我,念两人名数同,故取之。

随其年长,性由外转静,虽貌不及众,才不及人,然好看书,喜闻乐,为人真诚,善交天下才能之士。

吾自幼长于城市,五岁始学,敏而好学,甚得父母师长喜爱。学其至今,略有长进。常致书以观,余因亦遍观群书。时时自励,勤者成也,不敢有所懈怠。

余好静处,因思近日之事,或能从中学之,或能勉励自己,获益匪浅。

人生于世,应有远志,或重于泰山,或轻于鸿毛,于世做出贡献,乃不枉此生。

(来自我们古代汉语老师的作业,写一篇文言小传,不太会,献丑了,如有误,敬请斧正。)